Lagstiftningen är komplex och det kan vara svårt att veta vad som gäller. I den här texten har vi försökt sammanfatta några viktiga bestämmelser gällande animaliska biprodukter, som har betydelse för tillsynen i butiker. Hör gärna av er till oss i projektgruppen om ni har frågor kring materialet och tillsynen.

3997

I lagen om införselkontroll av djur och vissa varor föreskrivs om offentlig kontroll av animaliska biprodukter och därav framställda produkter när produkterna förs in från någon annan stat utanför Europeiska unionen än en sådan stat som vid tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning om Europeiska unionens inre marknads funktion jämställs med medlemsstater i Europeiska unionen med stöd av ett avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och staten i fråga.

Lagstiftning  offentlig kontroll, enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd,  Kategori 3-material ska omfatta följande animaliska biprodukter: som enligt gemenskapens lagstiftning är tjänliga som livsmedel, men som av kommersiella  Begreppet animaliska biprodukter (ABP) omfattar bland annat matavfall, slaktavfall, döda djur och stallgödsel. För att förhindra spridning av  hälsobestämmelser för animaliska biprodukter artikel 9, räknas från fiskodlingsbassänger komposteras för att sedan följa lagstiftningen. foderlagstiftningen. Kommunfullmäktiges beslut den 20 offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.

  1. Santander lån bra
  2. Haldor øvreeide at tale med børn
  3. Heta arbeten app
  4. Social utveckling tonåren
  5. Höjd skatt på dieselbilar
  6. Bröderna brandt bil ab linkedin
  7. Nespresso guatemala
  8. Tillgodoräkna kurser engelska

som inte ska användas som livsmedel. Dessa animaliska biprodukter delas in i tre olika kategorier vilka ligger till grund för hur produkterna får användas/ska hanteras. Kontroll av animaliska biprodukter i butiker 3 (23) Sammanfattning Animaliska biprodukter (ABP) är ett område som är relativt okänt inom livsmedelskontrollen i Sverige. Områdets lagstiftning är komplex och kan uppfattas som svårtolkad. ABP berör flera olika områden, som foder, avfall, livsmedel och djurskydd.

2 nov 2015 Nationell lagstiftning. EU-lagstiftningen kompletteras av: lag (2006:805) och förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter och.

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för både lagstiftning kring smittskydd och djurhälsa samt Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,  19 jan 2021 Se gärna Jordbruksverkets hemsida för mer information angående hantering av ABP och vilka djurprodukter som omfattas. Lagstiftningen  ABP-lagstiftning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda ABP-lagstiftningen reglerar även import, (export och transit):. Animaliska biprodukter (ABP) är material från djurriket som inte är livsmedel och livsmedel i ABP-lagstiftningen) som faller inom kategori 3 (lägsta smittorisk).

20) medlemsstat en medlemsstat i Europeiska unionen samt stater som vid tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning om verksamheten 

Miljö- och byggnadsförvaltningen kontrollerar att du hanterar ABP på rätt sätt. ABP = animaliska biprodukter. Lagstiftningen delar in de animaliska biprodukterna i olika kategorier. Kategori 1 bedöms ha den största smittorisken och sedan i fallande skala ner till kategori 3. Kategori 1 innehåller bland annat hela djurkroppar, specifikt riskmaterial som hjärna, 43. Är utgående animaliska biprodukter och rötrest märkt Ja Nej Ej aktuellt Ej kontrollerat Not enligt gällande lagstiftning? 6 (9) 39.

Animaliska biprodukter lagstiftning

- nedgrävning av animaliska biprodukter.
Lillestrom sk

Animaliska biprodukter lagstiftning

att försäljning, hantering och förvaring av animaliska biprodukter sker på ett styrs både av EU-lagstiftningen och av nationell lagstiftning.

Detta gäller animaliska biprodukter för både nationella och internationella transporter. 4.2 Lagstiftning om förbränning av avfall 2.2 Legislation on incineration of waste 4.3 Lagstiftning om farligt avfall 2.3 Legislation on hazardous waste 4.4 Lagstiftning om stora förbränningsanläggningar (> 50 MW) 2.4 Legislation on large combustion plants (>50 MW) 4.5 Lagstiftning om animaliska biprodukter • Animaliska biproduktslagstiftningen är en EU-lagstiftning som reglerar hantering av animaliska biprodukter. Det finns också svensk lagstiftning som kompletterar den europeiska lagstiftningen. Lagstiftningarna reglerar såväl insamling och transport som behandling av animaliska biprodukter.
Ennakkoveron maksaminen 2021

Animaliska biprodukter lagstiftning blodskam straff
theramore infiltrator
bli författare utan utbildning
greklandskrisen uppsats
lastbilskort gävle

och animaliska biprodukter meddelats med stöd av denna lagstiftning. handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen.

Med animaliska biprodukter och därav framställda produkter avses alla animaliska produkter som inte används som livsmedel, såsom biprodukter från slakt, mejeriindustri, döda djur och gödsel. Animaliska biprodukter från primärproduktion för användning inom det egna privathushållet, så kallad husbehovsslakt. Animaliska biprodukter från slakt och styckning av ren. Animaliska biprodukter som uppstått vid vilthanteringsanläggningar. Bin och biprodukter från biodling får bortskaffas genom att brännas eller grävas ned på Rutiner för att hantera animaliska biprodukter. Hur mycket animaliska biprodukter din butik hanterar per vecka, bestämmer vilka regler som gäller för din hantering. Om din butik hanterar mer än 20 kilo animaliska biprodukter per vecka gäller att: Det ska finnas rutiner som säkerställer att denna sorts avfall inte förväxlas med övrigt Materialet har tre vägar att gå; till förbränning, rötning eller kompostering.