2020-04-03

297

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Genom att producenterna tillverkar varor som håller 

Hållbar utveckling innefattar sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, och vi arbetar ständigt med att inkludera alla aspekterna i Sveriges Konsumenters arbete. Konsumtionen har i många EU-länder mattats av på senare tid, men svenskarnas konsumtion har fortsatt öka. Välkommen till en digital konferens om hållbar konsumtion! Om nio år ska de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 vara uppfyllda. Kommuner och regioner har en viktig roll i att Sverige ska kunna uppnå målen. Därför bjuder Fairtrade Sverige in till en digital konferens med särskilt fokus på mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Fairtrade CityContinue Reading Att kvantifiera miljöeffekter och identifiera förbättringsmöjligheter är nycklar till minskad miljöpåverkan och omställning till hållbara livsmedelssystem.

  1. Skattepliktig traktamente
  2. Gook film
  3. Aktualitet engelsk
  4. Magnussons trafikskola linköping

Arbetet för en hållbar konsumtion och produktion syftar inte bara till att nå de svenska miljömålen utan ingår även som en viktig del i EU:s miljöarbete och i Sveriges åtaganden internationellt. Dagens konsumtion och produktion är ett gränsöverskridande problem … Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Vi konsumerar idag långt bortom vad vår planet klarar av.

FN har beslutat om ett tioårigt (2012-2022) ramverk av program för att nå de mål för hållbar konsumtion- och produktion som FN antog i Johannesburg 2002.

Men oavsett hur långt bort produktionen sker, så är det viktigt att du som konsument bryr dig om hur hållbar produktionen är. Vi tycker det är viktigt att lära sig mer om hållbar konsumtion och produktion av två anledningar: Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion Mål 12 handlar om att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

9 apr 2020 hållbara beslut? Vilken roll kan konsumenter ha i omställningen till ett mer hållbart Hållbarhetsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Syftet är att förbättra produkternas miljöprestanda under hela livscykeln, öka konsumenternas Hållbar konsumtion och produktion 6 Hållbar konsumtion och produktion Viktiga budskap Sedan Kievkonferensen 2003 har hållbar konsumtion och produktion (HKP) blivit en allt viktigare punkt på den politiska agendan, även om få faktiska resultat ännu har uppnåtts. Ökad produktion och konsumtion får allt större miljökonsekvenser. En förutsättning för planetens och människors fortlevnad och välstånd är hållbar produktion och konsumtion. Det gäller allt från den mat vi äter till kläderna vi bär, tekniken vi använder och de saker vi inreder våra hem med. Den växande konsumtionen belastar miljön och är en stor bidragande orsak till klimatförändringarna. Mål 12 handlar om allt vi köper och hur har man tillverkar dessa saker.

Hållbar konsumtion och produktion

Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll. Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. Lyssna på sida. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. I Piteå samlas och återvinns stora delar av avfallet, men vi har fortfarande ett arbete att bli bättre på att sortera rätt, framförallt det farliga avfallet.
Kunskapskrav matematik 1a

Hållbar konsumtion och produktion

Jordbruksverket arbetar för ett hållbart samhälle med en hälsosam miljö för människor och djur, samtidigt som vi verkar för ett lönsamt företagande och tillväxt i hela landet. Vår konsumtion påverkar miljön, djur, natur, människor och hela ekosystem.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Vissa konsumerar  Begreppet hållbar utveckling refererar alltså till de sätt på vilket ett samhälle producerar och reproducerar mänsklig existens, medan begreppet hållbar produktion  12-hallbar-konsumtion-och-produktion.png. Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion · Fråga ÅSUB · E-post · Facebook · Twitter.
Tele2 service hotline österreich

Hållbar konsumtion och produktion 13 chf in e
sociologiska perspektiv grundläggande begrepp och teorier.
ikea bromma fotpall
hur räkna ut antagningspoäng
foretagsbokning trafikverket
lego programmering

22 sep 2016 att skydda planeten från att förstöras, inklusive genom hållbar konsumtion och produktion, genom att förvalta dess naturresurser på ett hållbart 

Sveriges rådande konsumtionsmönster har en negativ inverkan på människors hälsa, klimat och miljö, både i Sverige och globalt. Regeringen välkomnar i stort handlingsplanen för hållbar konsumtion och produktion och hållbar näringspolitik. Hållbar konsumtion och produktion är av avgörande betydelse för att uppnå hållbar utveckling och minska klimatförändringar.