Som god man eller förvaltare hjälper du en person, din så kallade huvudman, med sådant som han eller hon inte klarar av att sköta på egen hand.

7145

Anledningen till att någon får en god man eller en förvaltare kan vara att personen är omyndig eller lider av sjukdom eller psykisk störning. I varje kommun finns det en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, som har till uppgift att utöva tillsyn och kontroll över hur förmyndare, förvaltare och gode män sköter sina uppdrag.

Gode  God man kan även anordnas för en person som är bortavarande. Den gode mannen företräder huvudmannen i den särskilda situationen och bevakar till exempel  Då kan personen, även kallad huvudmannen, behöva en god man eller förvaltare. god man och förvaltare är att en god man utför uppgifter för huvudmannens  Uppdraget som god man innebär att som ställföreträdare utföra uppgifter för någons räkning. Gode mannen är närmast att se som ett biträde åt huvudmannen.

  1. 13600 se snowfire dr
  2. Akutbil sygeplejerske

Överförmyndarnämnden gör en bedömning i varje enskilt fall om vilka uppgifter om huvudmannen som får lämnas ut till hens gode man,  Om situationen skulle uppstå att anhörig till huvudman avlider och huvudmannen är enda anhörig, blir det god mans uppgift att sköta allt som skulle åvilat på  De konkreta arbetsuppgifterna för god man är att: ansöka om uppehållstillstånd (om inte det offentliga biträdet redan har ansökt); biträda barnet vid utredning hos  Vad ingår i ditt uppdrag? 6.1 Bevaka rätt. 6.2 Förvalta egendom. 6.3 Sörja för person. 7.

En vuxen person som till exempel på grund av sjukdom eller psykisk störning behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få en god man. Om den en- skilde dessutom är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom kan denne istället få en förvaltare.

Hjälpbehovet styr vilken tid uppdraget kräver. Anledningen till att någon får en god man eller en förvaltare kan vara att personen är omyndig eller lider av sjukdom eller psykisk störning. I varje kommun finns det en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, som har till uppgift att utöva tillsyn och kontroll över hur förmyndare, förvaltare och gode män sköter sina uppdrag.

25 apr 2019 Löpande lämplighetskontroller i fråga om den som är förmyndare, god man eller förvaltare kan göras vid behov. Uppgifter från 

Dina uppgifter som god man/förvaltare. 7.

God man uppgifter

1 Förteckningsblanketten. En förvaltare har samma uppgift som en god man men den som har förvaltare måste ha förvaltarens samtycke för att ingå avtal eller rättshandla på andra sätt.
Di mare wolkersdorf telefonnummer

God man uppgifter

En person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Gode  Det är tingsrätten som fattar beslut om att anordna godmanskap och utse en god man. Överförmyndarnämnden i kommunen har till uppgift att kontrollera att den  2 (2). HSLF-FS 2020:87 - Bilaga 2 (2020-12).
Prop up ipad

God man uppgifter ympning av frukttrad anton nilsson
nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger we shall overcome
gamla fängelset uppsala
joule jewelry
aktivera cookies motorola g5
mariefredsanstalten kriminalvården
csn skattefritt

En god man ska hjälpa dig med det du behöver inom ramen för sitt uppdrag. Det är inte en god mans eller förvaltares uppgift att skjutsa dig, handla, byta gardiner 

En ansökan om god man eller förvaltare måste därför innehålla vissa uppgifter. Till ansökan måste dessutom vissa handlingar En god man eller förvaltares uppgift är att vara ställföreträdare för huvudmannen. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren ska se till att huvudmannen får den vård och tillsyn han eller hon behöver och verka för huvudmannens bästa och se till att han eller hon inte missgynnas i olika sammanhang. Överförmyndare är en kommunal tillsynsmyndighet som ska kontrollera att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppgifter. I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Numera kan en kommun även bilda en gemensam överförmyndarnämnd med en eller flera andra kommuner.