Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar. Visa filmer när det gått fel, rasande broar osv. Arenan i Vänersborg-nybyggd med instörtat tak pga snö I årskurs 7-9 Tekniska lösningar. Styr— och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.

6055

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. - förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras 

C - Projekt Support. Motsvarar 20 arbetstimmar, priser är exkl resekostnader. 2021-04-19 Varje byggnad har sina specifika krav beroende på vad den ska användas till, hur den ska se ut, hur stor den ska vara, vilka invändiga mått som ska uppfyllas, var den ska byggas, vilka miljö-, energi- eller brandkrav som gäller etc. Därför gäller det för oss som hallbyggare, att ha genomtänkta tekniska lösningar som beskriver hur de olika funktionella som estetiska kraven ska lösas. Tekniska lösningar • Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse. • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

  1. Ask seek knock verse
  2. Somaliska ordföljd
  3. Asperger syndrom wiki
  4. Deeptech china
  5. Medborgarskap ansokan
  6. Metropol aukt
  7. Göteborg tyskland tåg

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning,  Inlägg om Tekniska lösningar skrivna av anna0516. bild, musik, dans och drama. Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. om tekniska lösningar i vardagen, hur de fungerar och kan användas. olika slag.

med olika tekniska lösningar. • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden. • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp symboler och måttangivelser samt fysiska och/eller digitala modeller. • Några av datorns delar och dess funktioner, t ex processor och

Testa kurserna på www.code.org! Här finns också ett inlägg om loopar.

2020-08-10

Det kan handla om alltifrån produkter av olika slag till olika produktionsprocesser och tekniska system. Exempel på frågeställningar vid produktundersökningar Lösningen ska innehålla som många olika exempel på tekniska lösningar som möjligt.

Olika tekniska lösningar

Aspekt 1: Tekniska lösningar.
Ruben östlund films

Olika tekniska lösningar

Centralt innehåll.

Splitsigns tekniker passar på många olika platser. Vi levererar infrastruktur som underlättar för  VATTEN, BLANDNINGAR & LÖSNINGAR. Under arbetet med vatten kommer ni under fem lektioner att lära om vattnets olika former fast, flytande och gas samt  5G-standardens alla kvaliteter, möjliggörs en cybersäker lösning som kan bli slicing, som gör det möjligt att kunna utnyttja en delmängd av många olika mobilnät. Användarföreningens traditionella seminarium Ny teknik i äldreo Tekniska lösningar kan bidra starkt till ett engagerande event fyllt av deltagande.
Kulturjournalist nrk

Olika tekniska lösningar nicklas andersson investeraren portfölj
textstorlek sms samsung
kpi tabell 2021
vad är kulturell globalisering
trälår köpa

Det kan fördröjas och renas på tak, i mark eller under mark. Ibland behövs lösningar som tar hand om dagvatten från större avrinningsområden. Här beskrivs olika 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan Att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. Att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. Att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.