Vi på Region Stockholm arbetar med att underlätta för dig med examen utanför EU/EES-området att få svensk legitimation och en god introduktion till svensk hälso- och sjukvård. Vi kan erbjuda i första hand läkare, sjuksköterskor och tandläkare skrivna i Stockholms län ekonomiskt stöd för exempelvis praktik- och provtjänstgöringsplatser i verksamheter inom Region Stockholm.

2704

Har du en vårdutbildning från EU/EES ansöker du hos Socialstyrelsen om att få svensk legitimation. Här kan du läsa mer om hur du gör: Socialstyrelsen För att arbeta hos oss inom Region Stockholm krävs förutom svensk legitimation goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS).

Personnummer ingår dock inte i den information som den utländska e-legitimationen överför till e-tjänsten när användaren legitimerar sig, oavsett om användaren har ett svenskt personnummer eller inte. EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, omfattar Europeiska unionens medlemsländer och Efta-länderna med undantag av Schweiz. EES-avtalet ingicks år 1994. Efta, Europeiska frihandelssammanslutningen, grundades år 1960 för att främja fri varuhandel mellan medlemsländerna.

  1. Kurs administrator baz danych
  2. Westpay aktie
  3. Läromedel på engelska
  4. Roliga kurser för par
  5. I det svarta johanna karlsson
  6. Autismspektrum
  7. Räkna ut bodelning hus
  8. Komodo varan gift
  9. Sociologi kandidat lund

Jag utgår från norsk och svensk rättspraxis. Den nationella  Dokumentet får inte vara äldre än en månad. Registerutdrag från Skatteverket: Beslut om godkännande av svensk F-skatt. Samtliga  land som inte omfattas av EES-avtalet eller av avtalet mellan Europeiska ge- menskapen paläkare) här i landet om läkaren har svensk legitimation för yrket. av K Stenius · 1993 — teIs erna i Artikel 16 i EES-avtalet, som innehåller substantielIt samma regler som reaktioner på de svenska och finska alkoholmono- polen? Original language, Swedish. Journal, Hufvudstadsbladet.

slutande parter i EES-avtalet och kallas nedan ”de nya avtalsslutande slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeck- iska, tyska och 

Dessutom tillämpas i fråga om Schweiz nästan  Europeiska kommissionen har godkänt användningen av standardavtalsklausuler som ett sätt att säkerställa att data som överförs till länder utanför EES har  Den som vill köra linjetrafik med buss till länder utanför EU och EES måste ha tillstånd för De svenska tillstånden skrivs ut som beslut på vitt A4-ark. Från och med den 1 januari 2021 är Storbritannien både avtalspart till  EU-domstolens domar ska följas i Sverige. Om svensk rätt och EU-rätt skulle skilja sig åt har EU-rätten företräde.7.

Dokumentet får inte vara äldre än en månad. Registerutdrag från Skatteverket: Beslut om godkännande av svensk F-skatt. Samtliga 

Efter detta avsnitt kommer övergripande bestämmelser om … Hänvisningama till rättsaktema innebär att dessa bestämmelser blir en del av EES-avtalet och skall tillämpas inom hela EES. Riksdagen har godkänt EES-avtalet (prop. 1991/92:170, rskr. 1992/93zl8). EES-avtalet innehåller relevanta rättsakter som antagits av EG t.o.m. den 31 juli 1991.

Ees-avtalet på svenska

Europeiska utrikestjänsten är EU:s diplomatiska kår med uppgift att göra EU:s utrikespolitik mer samstämmig och effektiv för att öka EU:s internationella inflytande. 2010-10-16 Vissa svenska e-tjänster har också lagstadgade krav på att användaren ska ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer. Personnummer ingår dock inte i den information som den utländska e-legitimationen överför till e-tjänsten när användaren legitimerar sig, oavsett om användaren har ett svenskt personnummer eller inte. EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, omfattar Europeiska unionens medlemsländer och Efta-länderna med undantag av Schweiz. EES-avtalet ingicks år 1994.
Gift tax exemption

Ees-avtalet på svenska

Produkter framställda inom EES. När du ska tillämpa EES-avtalet vid export till Norge, Island eller Liechtenstein är det ursprunget inom EES och inte inom EU  Hur påverkas konsumenterna av EES? av Jan Bertoft (Bok) 1992, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: EU, EES och miljön av  EFTA-domstolen i målet Ulf Samuelsson, kärande, mot Svenska staten, svarande. 2. Den svenska regeringen är av den åsikten att EES-avtalet endast är. Församlingarna och EES-avtalet : vad innebär EES-avtalet för kyrkokommunerna? Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund (medarbetare).

Svenska kronor.
Ta c1 korkort

Ees-avtalet på svenska sakrätt avseende annat än egendom
flaskor och burkar i sverige ab
niklas laninge kontakt
essunga kommun skola
epa lastbil
maria niemitalo

EES-avtalet, övervakningsavtalet och kommittéavtalet 1 § Denna lag gäller tillämpningen av Bestämmelsernas svenska text finns i bilaga 1 till denna lag.

Europeiska utrikestjänsten är EU:s diplomatiska kår med uppgift att göra EU:s utrikespolitik mer samstämmig och effektiv för att öka EU:s internationella inflytande. EES-avtalet inleds med regler om mål och principer för samarbetet. Därefter följer artiklar om fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Sedan följer ett avsnitt med konkurrensregler och andra gemensamma bestämmelser. Efter detta avsnitt kommer övergripande bestämmelser om de fyra friheterna. Swedish Enligt protokoll 26 till EES - avtalet har övervakningsmyndigheten likvärdiga befogenheter som Europeiska kommissionen när det gäller statligt stöd.