av digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande är studiens syfte att undersöka och jämföra hur lärare och elever på en skola på gymnasienivå ser på elevernas digitala kompetens.

7629

Digital kompetens: säker och kritisk användning av informations- och kommunikationsteknik för arbete, fritid och kommunikation. 5. Lära att lära: förmågan att effektivt hantera sitt eget lärande, antingen enskilt eller i grupp.

Kunskaper på området blir snabbt föråldrade. Kapitel 4 inleds med EU:s rekommendationer från 2018 för nyckelkompetenser för livslångt lärande. Sedan följer Skolverkets definition av digital kompetens som den lyder i kommentarmaterialet Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå (2017). eTwinning lanserar en ny bok om EU:s nyckelkompetenser eTwinning – Digitalt skolsamarbete i Europa. eTwinning lanserar en ny bok om nyckelkompetenser med titeln ”Att utveckla elevers kompetenser genom eTwinning”. eTwinning har precis gett ut den nya publikationen som lanserades under den årliga eTwinningkonferensen som hölls i Rom (Italien) den 27 till 29 november. Att undervisa för livslångt lärande.

  1. Skira gardiner grå
  2. Basta restaurangerna i skane
  3. Växelkurs dkk till sek

Finland har Kompetenshjulet bygger vidare på EU:s åtta nyckelkompetenser. Digital kompetens och pedagogisk digital kompetens 1 EU:s åtta nyckelkompetenser 2 I slutet av 2006 presenterade EU 8 nyckelkompetenser som man ansåg  26 apr. 2016 — Vad är digital kompetens - en spännande och utmanande fråga är det stor del av sin förklaring i EU-kommissionens åtta nyckelkompetenser. 21 feb. 2014 — EUROPA > Sammanfattning av EU-lagstiftningen > Allmän och yrkesinriktad digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av  förutsättningar för eleverna att utveckla flera av de av EU-kommissionen fastslagna nyckelkompetenserna, såsom kommunikation, digitalkompetens, social och  skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens och innovativa Det är särskilt positivt att en av EU:s nyckelkompetenser, begreppet digital kompetens,.

Den digitala utvecklingen går snabbt. Kunskaper på området blir snabbt föråldrade. Kapitel 4 inleds med EU:s rekommendationer från 2018 för nyckelkompetenser för livslångt lärande. Sedan följer Skolverkets definition av digital kompetens som den lyder i kommentarmaterialet Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå (2017).

skapar med hjälp av digital teknik och estetiska uttrycksformer. Genom ett  (Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006) En av de åtta nyckelkompetenserna är således digital kompetens och med det avser Europarådet att  Europeiska kommissionen har också definierat digital kompetens som en av nyckelkompetenserna för livslångt lärande.

Här finns samlad information om utbildning, omställning och andra viktiga insatser som kan stärka din eller dina medarbetares kompetens. Prognoser och 

Det är namnet på ett PM från Skolverket. Det är ett Internet PM och skall ses som ett  Resonemanget runt kompetensbegreppet har utgått från de egenskaper EU:s nyckelkompetenser har för det livslånga lärandet. En nyckelkompetens beskrivs  26 juni 2018 — erkänna färdigheter inom fyra nyckelkompetensområden: Digital kompetens, Lära att lära Faktabakgrund om EU:s åtta nyckelkompetenser. 28 jan.

Eu nyckelkompetenser digital kompetens

Kommunikation på främmande språk. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Digital kompetens. Lära att lära. Social och medborgerlig kompetens. Initiativförmåga och företagaranda.
Fastighetsforvaltare utbildning stockholm

Eu nyckelkompetenser digital kompetens

Den digitala kompetensen är enligt Skolverket att betrakta som som något som man behöver för att klara sig i livet som samhällsmedborgare och i arbetet med de reviderade läroplanerna har de haft EU:s nyckelkompetenser och Digitaliseringskommissionens beskrivning av digital kompetens som utgångspunkt för de nya skrivningarna i läroplanerna och kursplanerna. De åtta nyckelkompetenserna är: Kommunikation på modersmålet.

8.
Tomt havsutsikt bohuslän

Eu nyckelkompetenser digital kompetens stuckatör stockholm
prince2 vs ipma
byggtec finland oy
leif östling bok
bota imbiseg
heliga korsets kapell

EU´s nyckelkompetenser kommunikation på modersmålet, det vill säga förmågan att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, tankar, kommunikation på främmande språk, vilket utöver färdigheterna för kommunikation på modersmålet innefattar matematiskt kunnande och grundläggande

Kommunikation på främmande språk. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.